Za adrese franjevačkih hrvatskih župa kliknite ovdje

 

Djelovanje na hrvatskim župama u Americi i Kanadi  

            Svakako je najvažnija djelatnost franjevaca u Americi i Kanadi bio pastoralni rad na župama.  Mnoge župe franjevci su i utemeljili, dok su druge opet preuzeli, kad druge biskupije ili redovničke zajednice nisu više imale svećenika koji bi nastavili rad na tim župama.

            Kako ipak primarna svrha ove studije nije obrada hrvatskih župa i misija u Americi i Kanadi, to ovdje donosimo samo kratki prikaz djelovanja franjevaca na svim župama koje oni vode ili su ih pak vodili.  O hrvatskim župama u Americi i Kanadi pisali su mnogi, ali je ipak najbolju i najopširniju studiju o tome izradio fra Ljubo Krasić u dva Hrvatska kalendara (za 1997. i 1998.), pod radnim naslovom “Hrvatske župe u Americi i Kanadi. Povijest- statistike - stanje”. 

 

KAZALO HRVATSKIH FRANJEVAČKIH ŽUPA:

ŽUPA SV. JERONIMA U CHICAGU, ILLINOIS

ŽUPA PRESVETOG SRCA ISUSOVA U CHICAGU, ILLINOIS

Hrvatska katolička misija Bl. Alojzije Stepinac, Chicago, IL

ŽUPA SV. JERONIMA U DETROITU-SV. LUCIJE U TROYU, MICHIGAN  

ŽUPA PRESVETOG SRCA ISUSOVA U MILWAUKEEJU, WISCONSIN  

ŽUPA SV. ĆIRILA I METODA U NEW YORKU  

ŽUPA SV. JOSIPA U ST. LOUISU, MISSOURI

HRVATSKA ŽUPA SV. AUGUSTINA U WEST ALLISU, WISCONSIN

ŽUPA SVETE OBITELJI U KITCHENERU, ONTARIO

ŽUPA SV. LEOPOLDA MANDIĆA U LONDONU, ONTARIO

ŽUPA SV. NIKOLE TAVELIĆA U MONTREALU, QUEBEC

HRVATSKO FRANJEVAČKO SREDIŠTE KRALJICE MIRA U NORVALU, ONTARIO

ŽUPA BDM ZAŠTITNICE PUTNIKA U SAULT STE MARIE, ONTARIO

ŽUPA SV. MARKA U SUDBURYJU, ONTARIO 

ŽUPA SV. FRANJE ASIŠKOGA U WINDSORU, ONTARIO

 

ŽUPE U KOJIMA SU NEKOĆ SLUŽILI HRVATSKI FRANJEVCI

ŽUPA PRESVETOG TROJSTVA U AMBRIDGEU, PENNSYLVANIA 

ŽUPA SVETOG ANTE U MONESSENU, PENNSYLVANIA 

ŽUPA SV. MARIJE U STEELTONU, PENNSYLVANIA 

ŽUPA SVETE MARIJE U RANKINU, PENNSYLVANIA

ŽUPA SV. ANTE U SHARONU, PENNSYLVANIA

ŽUPA SV. JOSIPA U BETHLEHEMU, PENNSYLVANIA

ŽUPA UZNESENJA MARIJINA U THUNDER BAYU, ONTARIO


Back To Top

Kazalo djelatnosti.............................................Index