Povijesni pregled Kustodije

Zajednica hrvatskih franjevaca u Americi i Kanadi djeluje već preko 80 godina. Ti su franjevci dio univerzalnog Prvog Franjevačkog reda (O.F.M.): u svijetu ih ima oko 15.000, svećenika i braće, koji su djelatni u bezbrojnim aktivnostima, na svim kontinentima. 

Kršćanski apostolat

Provincija Uznesenja Blažene Djevice Marije - s kojom je naša Kustodija zakonito i stvarno povezana - nastala je službeno 1852. godine, a provincijom je proglašena 1892. Danas broji nešto preko 200 članova u samoj provinciji. Franjevci iz različitih hrvatskih franjevačkih provincija došli su u Ameriku u ranim desetljećima 20. stoljeća da bi služili potrebama brojnih hrvatskih doseljenika. U početku su hrvatski franjevci bili dio Komesarijata Sv. Križa, koji je uključivao i slovenske i slovačke franjevce. Hrvatski komesarijat Svete Obitelji kanonski je ustanovljen 1926., a sjedište mu je bilo u Chicagu. God. 1931. stavljen je pod jurisdikciju Hercegovačke franjevačke provincije. Službeni je naslov bio promijenjen u Hrvatska franjevačka kustodija Svete Obitelji, god. 1967., u skladu s novim Generalnim konstitucijama.

Središnji samostan franjevačke kustodije sv. Obitelji nalazi se u Chicagu. Trenutno franjevci djeluju u nekoliko župa u Americi i Kanadi. Braća su angažirana i u drugim vidovima apostolata. Najznačajniji je svakako apostolat pisanja i izdavanja knjiga i časopisa za one koji na američkom kontinentu govore hrvatskim jezikom. Drugi apostolati su: kapelanska služba u bolnicama, poučavanje, te misionarsko djelovanje.

Iako su mali dio velikog Franjevačkog reda, ovdašnji hrvatski franjevci imaju svoju zadaću i svrhu djelovanja. Oni se brinu za duhovne potrebe hrvatskih useljenika i za sve one kojima ih Bog poziva da služe.

 

Index