Fra Stephen Bedeniković Fra Ljubo (Branimir) Lebo
Fra Dražan Boras Fra Ivica Majstorović
Fra Lawrence (Francis) Frankovich Fra Pavo (Nikola) Maslać
Fra Nenad (Josip) Galić Fra Stjepan Pandžić
Fra Robert Galinac Fra Nikola Pašalić
Fra Jozo Grbeš Fra Philip Pavich
Fra Jozo Grubišić Fra Tomislav Pek
Fra Miro Grubišić Fra Ilija Puljić
Fra Ljubo Krasić Fra Marko Puljić
Fra Zvonimir Kutleša Fra Stipe Renić 
Fra Veselko Kvesić Fra Ivan Strmečki
   


Preminuli franjevci Otišli iz Kustodije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Index