Fra Stipe Renić   

Fra Stipe RenicFra Stipe je rođen 5. rujna 1978. u Livnu. Osnovnu školu završio je u Sesvetskom Kraljevcu, a Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju u Zagrebu. Franjevački habit je obukao u Međugorju 8. rujna 1996. godine, a godinu novicijata proveo na Humcu kraj Ljubuškog. Teologiju je završio na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Za đakona je zaređen 30. studenoga 2002. g. u Zagrebu.  U jesen 2002. sam dolazi u SAD. U župi sv. Ćirila i Metoda u New Yorku je djelovao kao đakon. Za svećenika je zaređen u župi Srca Isusova u Chicagu 21. svibnja 2003. godine.  U kolovozu 2003. g. poslan je za župnog pomoćnika u župi Kraljice Mira u Norvalu, a od veljače 2005. bio je župni pomoćnik u New Yorku.

Fra Stipe zatim postaje župnim pomoćnikom župe Srca Isusova u Milwaukeeju, a od siječnja 2013. postaje župnim pomoćnikom župe Sv. Jeronima u Chicagu.

 

 

Franjevci