Fra Marko Puljić
Fra Marko PuljicFra Marko je rođen 3. listopada 1954. godine u Vranjevićima u Hercegovini.  U rodnom mjestu je završio osnovnu školu, a Franjevačku klasičnu gimnaziju u Splitu.  Franjevcem je postao 1973. u franjevačkom samostanu na Humcu.  Filozofsko-teološke znanosti studirao je u Sarajevu i Augsburgu, gdje je diplomirao i zaređen za svećenika 9. kolovoza 1981. godine.  U Domovini djeluje na župi Sv. Petra i Pavla u Mostaru (1981.-1983.).  Dana 23. ožujka 1983. dolazi u SAD te biva imenovan župnim pomoćnikom u župi Sv. Ćirila i Metoda u New Yorku i tu ostaje do god. 1989.  Nakon New Yorka, god. 1989. odlazi za župnika u Milwaukee, a pet godina kasnije, 1994., za župnika u New York.  Od rujna 2000. – srpnja 2001. godine bio je župnik župe sv. Lucije u Troyu. 

U srpnju 2001. godine, fra Marko je izabran za kustosa Franjevačke kustodije i tu dužnost vršio je do 2009 godine.  Fra Marko je obnašao službu savjetnika Kustodije u četiri navrata (1988.- 1997. i od 2000. – 2001.), te uređivao Franjevački vjesnik. Od 2009. godine postaje župnikom Hrvatskog franjevačkog središta "Kraljice mira" u Norvalu.

 

 

Franjevci