Fr. Ilija Puljić
Fra Ilija PuljicFra Ilija je rođen 26. srpnja 1941. u Kamenoj u Hercegovini. Osnovnu je školu završio u rodnom mjestu, a gimnaziju u franjevačkom sjemeništu u Visokom.  Studij filozofije i teologije pohađao je u Sarajevu i Daytonu, OH. Za svećenika je zaređen 26. srpnja 1969. u Frohnleitenu, Austrija.  Iste godine, 17. rujna, stigao je u SAD.  Župnim pomoćnikom u župi Sv. Marije u Steeltonu imenovan je 1971.  Nakon pet godina boravka u Steeltonu odlazi u Thunder Bay u Kanadi.  Pod njegovim vodstvom zajednica je kupila pentekostalsku crkvu, a zatim je izgrađen župni stan i dvorana.  Župnik je potom župa Sv. Leopolda Mandića u Londonu (1980.-1982.) i sv. Ante u Sharonu (1982.-1984.).  Iz Pennsylvanije odlazi u župu Srca Isusova u Milwaukee i tu djeluje najprije kao pomoćnik (1984.-1985.), a onda kao župnik (1985.-1986.). župnikom župe sv. Ćirila i Metoda u New Yorku imenovan je god. 1986., a nakon tri godine župe Sv. Leopolda Mandića u Londonu (1989.-1994.).  Kratko se vraća u župu Srca Isusova u Chicagu, da bi 1995. godine bio imenovan župnikom Sv. Marka u Sudburyju. Od 2001 – 2003. bio je župnik župe sv. Nikole Tavelića u Montrealu. Od svibnja 2003. radi kao župni pomoćnik u župi sv. Marka  u Sudburyju, a od 2006. godine kao župnik preuzima dvije župe u Sudburyju: sv. Marka i Presvetoga Trojstva. Godine 2008. odlazi za pomoćnika u župu Kraljice mira u Norvalu, Kanada, a 2013. u hrvatsku župu u New Yorku, gdje i sada djeluje.

 

Franjevci