Fra Tomislav Pek

Fra PekFra Tomislav Pek je rođen 21. travnja 1978. u Zagrebu. Osnovnu školu je pohađao u Lupoglavu dok se nije 1987. obitelj odselila u Montreal, gdje je nastavio osnovnu i srednju školu. Od 1998. do 2002. studirao je u Montrealu, a u Franjevački red je stupio na Humcu 2003. godine. Studij filozofije i teologije pohađao i završio na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i diplomirao 2011.

Fra Tomislav je za svećenika zaređen u Mostaru 29. lipnja 2011. godine. Od svećeničkog ređenja služi u župi Kraljice mira u Norvalu, Kanada. Govori hrvatski, engleski i francuski jezik.

 

 

Franjevci