Fra Philip Pavich

Fra Philip PavichFra Philip je rođen 12. svibnja 1930 godine u Waterloo, Iowa, gdje je završio pučku školu.  Srednju školu završio je 1948. u sjemeništu sv. Josipa u Westmontu, IL.  Zatim je studirao filozofiju i diplomirao 1954., te diplomirao kliničku psihologiju na Loyola sveučilištu u Chicagu 1969, kao i  biblijsku teologiju u Jeruzalemu 1980. godine.  Zaređen je za svećenika u Teutopolisu, IL, 1957. Obavljao je dužnosti duhovnog vođe, ispovjednika i učitelja.  Bio je župni vikar u Clevelandu 1969 - 1972, te u Indianapolisu 1972-1975.  Fra Philip je također bio na službi kao župnik i župni vikar na župama u Svetoj Zemlji od 1975 - 1986. godine.  Od 1986. do 2000. godine boravio je u Međugorju kao ispovjednik i pomoćnik hodočasnicima. Od 2000. godine boravi u franjevačkom samostanu Sv. Ante u Chicagu. Od proljeća 2011. pomaže u hrvatskoj župi Sv. Lucije u Troy, MI gdje i sada boravi.

 

 

Franjevci