Fra Nikola Pašalic


Fra PasalicFra Nikola je rođen 6. studenog 1971. u Šuici kod Tomislavgrada. U rodnom mjestu je završio osnovnu školu, a klasičnu gimnaziju u Visokom i Dubrovniku. U Franjevački red je stupio 1991. na Humcu. Filozofiju i teologiju studirao je na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu. Za svećenika je zaređen u Zagrebu 17. lipnja 1998.  Iste godine, 14. studenog, stigao je u SAD te imenovan pomoćnim župnikom župe Kraljice mira u Norvalu.  Od rujna 2000. do rujna 2001. godine fra Nikola je službovao kao župni pomoćnik u župi Srca Isusova, Chicago. Od 2001. godine župnik je  župe sv. Lucije u Troyu, a od 2006.godine župnik je u New Yorku.

 

 

Franjevci