Fr. Stjepan Pandžic
Fr. PandzicFra Stjepan je rođen 29. svibnja 1948. u Drinovcima u Hercegovini. Tu je pohađao osnovnu školu. Franjevačku klasičnu gimnaziju završio je u Visokom, a studij filozofije i teologije u Sarajevu i Würzburgu u Njemačkoj.  Članom Franjevačkog reda postao je 1970. na Humcu, a za svećenika je zaređen 29. lipnja 1975. godine u Rimu.  Nakon ređenja djeluje na nekoliko župa u Hercegovini kao pomoćni župnik: u Blagaju (1975.-1978.), Vitini (1978.-1981.) i Mostaru (1981.-1982.). U SAD dolazi 24. svibnja 1982. Nakon toga djeluje kao pomoćni župnik u župama Sv. Ćirila i Metoda u New Yorku (1982.-1984.), Sv. Marije u Steeltonu (1984.-1985.) i Srca Isusova u Chicagu (1985.-1987.).  Župnikom župe Sv. Nikole Tavelića u Montrealu postao je god. 1987.  Na njoj ostaje sve do 1995., kada je imenovan župnikom u Norvalu, gdje je bio do 2009. Godine 2010., postaje župnik župe Sv. Josipa u St. Louisu.  Fra Stjepan je više puta bio savjetnik Kustodije  (1985.-1988., 1988.-1991. i 1991.-1994. i 2001- ).

 

 

Franjevci