Fra Pavao (Nikola) Maslać
Fra MaslacFra Pavao je rođen 25. kolovoza 1937. u Ljubljenici u Hercegovini. Iz Hrvatske bježi kao dijete u Austriju i ostaje tu od 1945. do 1947., a zatim odlazi u Italiju i u Grottamare završava osnovnu školu. Na istom mjestu započinje srednje školovanje, koje dovršava na St. Joseph’s Seminary u Westmontu, IL. U SAD dolazi godine 1951., a u Franjevački red stupa 1955. u Lafayetteu, NJ. Filozofsko-teološke znanosti studira u Westomontu, Rye Beachu, NH te na St. Bonaventure University, N.Y., i Holy Name Collegeu u Washigtonu, D.C. i tu biva zaređen za svećenika 17. ožujka 1962. Odmah nakon ređenja imenovan je pomoćnim župnikom u župama Srca Isusova u Chicagu (1962.-1964.) i Milwaukeeju (1964.-1970.). Zatim kao župnik djeluje na župama Sv. Josipa u St. Louisu (1970.-1976.), Sv. Jeronima u Chicagu (1976.-1979.), Presvetog Trojstva u Ambridgeu (1979.-1982.) i Srca Isusova u Chicagu (od 1995. do 2000.).  U rujnu 2000. godine preuzima župu Srca Isusova u Milwaukeeju, gdje je bio župnik do 2012. U siječnju 2013. godine postaje župnikom Blaženog Alojzija Stepinca, na sjeveru Chicaga. 

Osim pastoralnog rada, fra Pavao je bio i predsjednik franjevačke rezidencije Kraljice mira u Beaver Fallsu (1979.) i gvardijan samostana sv. Ante u Chicagu (1982.-1985. te 1994.-1995.). Tri puta je bio biran za kustosa Franjevačke kustodije (1985.-1994.). Kroz to vrijeme uređivao je “Kustodijski vjesnik”.   Fra Pavao je od 1982. do njenog zatvaranja bio direktor Hrvatske franjevačke tiskare u Chicagu.  U vijeću Kustodije on je bio vijećnik tri puta (1970.-1973., 1982.-1985. i 1997.-2000.).  Od godine 1990. do 2006. obnaša službu duhovnog vođe Hrvatske katoličke zajednice.  Ponovno je bio kustos Franjevačke kustodije od 2009. do 2012. godine.

 

Franjevci