Fra Veselko Kvesić
Fra Veselko KvesicFra Veselko je rođen 12. siječnja 1961. u Podkraju, župa Kocerin u Hercegovini. Osnovnu je školu pohađao na Kočerinu, a srednju na Širokom Brijegu. U Franjevački red je stupio na Humcu 1981. godine.  Filozofiju i teologiju je studirao u Makarskoj, Jeruzalemu i Sarajevu.  Za svećenika je zaređen 29. lipnja 1988. u Mostaru te je iste godine 13. rujna stigao u SAD.  Nakon dolaska služio je kao župni pomoćnik na župama Kraljice mira u Norvalu (1988.-1989.), Sv. Augustina u West Allisu (1989.), Sv. Ćirila i Metoda u New Yorku (1989.-1991.) i Sv. Jeronima u Chicagu (1992.). Godine 1991. pohađao je studij engleskog jezika na Georgetown University u Washigtonu, D.C.  Župnikom župe Our Lady of the Highways u Sault Ste Marie imenovan je 1994. godine, gdje i sada djeluje.  God. 1999. uz vođenje postojeće župe preuzima i drugu župu, Bezgrješnog začeća BDM u Garden Riveru, a od godine 2005. vodi još i župu St. Boniface na St. Joseph Island.

 

Franjevci