Fra Zvonimir Kutleša
Fra KutlesaFra Zvonimir je rođen 2. siječnja 1939. godine u Prisoju kod Tomislavgrada. Osnovnu je školu završio u rodnom mjestu, a franjevačku gimnaziju u Visokom. U Franjevački red stupio je 1959. u Kraljevoj Sutjesci u Bosni.  Filozofske i teološke znanosti studirao je u Sarajevu, Ljubljani i Daytonu, OH.  Za svećenika je zaređen 10. srpnja 1967. u Sarajevu. U SAD je došao 16. ožujka 1967.  Uskoro po dolasku fra Zvonimir je kao župni pomoćnik djelovao u župama Sv. Marije u Steeltonu (1968.-1971.) i Srca Isusova u Chicagu (od 1971.). Tu ostaje do god. 1976., kada je imenovan župnikom župe sv. Franje u Winsdoru.  Ovu župu obnavlja potpuno, gradi novu crkvu, župnu kuću i prostranu dvoranu. Na župi ostaje punih 19 godina (1976.-1995.). Zajednica ga zatim imenuje župnikom župe sv. Jeronima u Chicagu (1995.-1997.),  nakon toga župe Sv. Obitelji u Kitcheneru (1997-2004), a od srpnja 2004. godine bio je župnik u Londonu do 2010. Godine 2010. postaje župnik Sv. Lucije u Troy, MI. Početkom 2011. odlazi u mirovinu u samostan Sv. Ante u Chicagu.   Vijećnik Kustodije bio je u dva navrata (1979.-1982. i 1982.-1985.).

 

Franjevci