+ Fra Jerome (John) Kučan
Fra KucanFra Jerko Kučan rođen je 5. srpnja 1924. godine u Steeltonu. Osnovnu je školu završio u rodnom mjestu, a High School i Junior College u sjemeništu sv. Josipa u Westmontu, IL.  U Franjevački red stupio je 1944. godine.  Filozofiju je studirao u Clevelandu, OH, a teološki studij u Teutopolisu, IL, gdje je zaređen za svećenika 24. lipnja 1951. godine.  Prvo mjesto njegova pastoralnog rada bila je župa sv. Ante u Sharonu (1952.-1954.).  Od god. 1954. do 1961. služio je kao pomoćni župnik u Bethlehemu, a onda sljedećih jedanaest godina (1961.-1972.) kao župnik u rodnoj župi Steeltonu. Nakon toga je imenovan voditeljem duhovnih vježbi i predsjednikom rezidencije Kraljice mira u Beaver Fallsu (1972.-1973.).  Župnikom sv. Ante u Sharonu postao je 1973. i tu djelovao četiri  godine.  Godinu dana je zatim proveo u župi Srca Isusova u Milwaukeeju kao pomoćni župnik, da bi 1978. ponovno bio imenovan predsjednikom rezidencije Kraljice mira.  U Steelton se vraća 1979. za župnika i tu ostaje na službi do 1982.  Tada je imenovan župnikom župe Sv. Jeronima u Chicagu.  Godine 1985. opet je župni pomoćnik u Milawukeeju, a godinu dana kasnije postaje gvardijanom samostana sv. Ante u Chicagu (1986.-1988.). Nakon toga ponovno u dva navrata pastoralno djeluje kao župnik: u West Allisu (1988.-1994.) i Chicagu na župi Srca Isusova (1994.-1995.).  Od 1995. do 2004. godine ponovno je bio gvardijan franjevačkog samostana Sv. Ante u Chicagu.  Fra Jerko je bio dva puta vijećnik Kustodije (1961.-1964. i 1994.-1997.).
Fra Jerko je preminuo 31. prosinca, 2010, sprovodna sv. Misa slavljena je 6.siječnja 2011. u crkvi sv. Jeronima na Princetonu, te je pokopan u franjevačkoj grobnici na groblju Holy Sepulchre u Chicagu.

 

Franjevci