Fra Ljubo Krasić
Fra Ljubo KrasicFra Ljubo je rođen 18. ožujka 1938. u Čitluku u Hercegovini. Franjevačku gimnaziju pohađao je u Visokom, a studij filozofije i teologije u Sarajevu, Zagrebu i Rimu. U Franjevački red stupio je god. 1957. u Kraljevoj Sutjesci u Bosni. Za svećenika je zaređen 2. kolovoza 1964. na Širokom Brijegu. Nakon ređenja godinu dana je proveo u župi na Širokom Brijegu.  Onda je otišao u Švicarsku i tu organizirao Hrvatsku misiju i tu ostao četiri godine (1967.-1971.).  Potom fra Ljubo odlazi na studij moralne teologije na sveučilištu Alphonsianum u Rimu (1971.-1974.).  U SAD dolazi 1974. godine.  Iste godine je imenovan pomoćnim župnikom u župi sv. Ćirila i Metoda u New Yorku.  Sljedeće, 1975., fra Ljubo je imenovan direktorom Hrvatskog etničkog instituta.  Već 1976. godine vraća se u Mostar na godinu dana i tu radi sa studentima.  Od 1977. do 1980. ponovno je direktor spomenutog Instituta te u isto vrijeme pomaže na župi Sv. Jeronima u Chicagu.  Sljedećih sedam godina (1980.-1987.) fra Ljubo je proveo kao župnik župe sv. Marka u Sudburyju. Tu je sa župljanima kupio i preuredio crkvu sa župnom kućom i dvoranom.  Nakon Sudburyja je imenovan upraviteljem Hrvatskog centra u Norvalu (1987.-1995.).  Od godine 1995. ponovno je direktor Hrvatskoga etničkog instituta u Chicagu te urednik Hrvatskog kalendara.  Fra Ljubo je pisac knjige Die Schulung der Kinder verschiedener Nationalitäten aus Jugoslawien in den europäischen Ländern te koautor knjiga: Hrvatski jezik I i II, Croatians in the Sudbury Centennial i Ilustrirani rječnik za djecu: hrvatski-engleski-njemački-francuski.  Posebice su vrijedna fra Ljubina izdanja Hrvatskog kalendara 1997. do 2005. godine, u kojima su obrađene hrvatske župe u Americi i Kanadi.  Fra Ljubo je i jedan od suosnivača HIŠAK-a (Hrvatske izvandomovinske škole Amerike i Kanade).

 

Franjevci