Fra Miro Grubišić

Fra Miro je rođen 5. ožujka 1956. u Posuškom Gradcu u Hercegovini. Nakon završene osnovne škole pohađa Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom. U Franjevački red stupio je 1977. godine u franjevačkom samostanu na Humcu. Teološki studij je pohađao u Makarskoj i Augsburgu, gdje je i zaređen za svećenika 30. lipnja 1985. godine. U SAD dolazi 13. prosinca 1986. godine te ubrzo postaje župnim pomoćnikom u župi sv. Franje u Windsoru. Sljedeće godine odlazi u Washigton D.C. na studij engleskog jezika. Nakon toga djeluje na sljedećim župama: Sv. Ćirila i Metoda u New Yorku (1988.-1989.), Kraljice mira u Norvalu (1989.-1991.), Sv. Ćirila i Metoda u New Yorku (1991.), Presvetog Trojstva u Ambridgeu (1992.) i Sv. Jeronima u Chicagu (1993.-1994.).  Godine 1994. postaje župnikom župe Sv. Leopolda Mandića u Londonu-St.Thomasu u Kanadi.  Od 2001. do 2003. bio je župni pomoćnik u župi Kraljice Mira u Norvalu. U svibnju 2003. godine postao je župnikom župe sv. Nikole Tavelića u Montrealu, a od 2004. godine župnik je u Kitcheneru.

 

 

Franjevci