Fra Jozo Grubišić
Fra Jozo GrubisicFra Jozo je rođen 20. veljače 1949. godine u Sovićima u Hercegovini. Klasičnu gimnaziju pohađao je u Splitu, a u Franjevački red stupio godine 1971. na Humcu. Teologiju je studirao u Sarajevu, Zagrebu i Washingtonu, D.C. U SAD je došao 16. svibnja 1975. Za svećenika je zaređen 3. rujna 1977. u Chicagu. Nakon svećenićkog ređenja fra Jozo je poslan u župu Sv. Ante u Sharonu, gdje je službovao kao pomoćni župnik (1978.-1980.). Nakon toga Zajednica ga šalje za pomoćnika u župu Sv. Marije u Steeltonu (1980.-1982.).  Fra Jozo je zatim imenovan župnikom župe Sv. Leopolda Mandića u Londonu (1982.-1989.).  Nakon boravka u New Yorku (1989.-1990.) i  Windsoru (1990.-1991.) fra Jozo je imenovan župnikom župe Sv. obitelji u Kitcheneru, na kojoj je ostao šest godina (1991.-1997.) do imenovanja župnikom župe sv. Jeronima u Chicagu (1997-2001).  Od 2001. godine fra Jozo radi kao župnik župe sv. Leopolda Mandića u Londonu, a od 2004. godine župnik je u Montrealu.   Fra Jozo je bio vijećnik Kustodije (1997.-2000), te je ponovno vijećnik Kustodije od 2012. godine.

 

 

Franjevci