Fra Jozo Grbeš
Fra Jozo GrbesFra Jozo Grbeš rođen je 17. ožujka 1966. u Rami. Kao dijete odlazi u Požegu u Slavoniji, gdje završava osnovnu i srednju školu. U Franjevački red stupio je 1986. godine na Humcu. Studira filozofiju i teologiju u Sarajevu, Canterburyju i Londonu (Engleska), gdje je i diplomirao na sveučilištu u Londonu 1992. U SAD dolazi 2. listopada 1992., a za svećenika je zaređen 7. veljače  1993. u hrvatskoj župi Sv. Ćirila i Metoda u New Yorku. U istoj župi nakon svećenićkog ređenja nastavlja pastoralno djelovati. U vrijeme boravka u New Yorku upisuje postdiplomski studij te na St. John’s Unversity postiže akademski stupanj magistra teologije. Godine 1996. Zajednica ga šalje u hrvatsku župu sv. Jeronima u Chicagu, gdje i sada boravi. God. 1998. nastavlja postdiplomski studij na Catholic Theological Union u Chicagu (doktorat u pastoralnoj teologiji). U kolovozu 2001. preuzima dužnost župnika Župe sv. Jeronima u Chicagu, koju je vršio do početka 2013. godine.

U rujnu 2012. godine, fra Jozo postaje kustos hrvatskih franjevaca USA i Kanade, Hrvatske franjevačke kustodije Sv. Obitelji.

 

 

Franjevci