Fra Nenad (Josip) Galić
Fra GalicFra Nenad je rođen 27. siječnja 1941. u Ljubotićima, župa Kočerin u Hercegovini. Osnovnu je školu završio u rodnom mjestu, gimnaziju na Širokom Brijegu i kod dominikanaca na  Bolu, otok Brač. U Franjevački red stupio je godine 1959. Filozofiju i teologiju studirao je u Sarajevu (Franjevačka teologija) i Rimu (Antonianum). Za svećenika je zaređen 10. srpnja 1966. u Sarajevu. U SAD dolazi sljedeće godine, 16. ožujka 1967.  Nakon nekoliko mjeseci provedenih u studiranju engleskog jezika u Washigtonu, D.C., god. 1967. određen je za pomoćnika u slovenskoj župi Majke Božje u Waukeganu, IL. Sljedećih nekoliko godina službovao je kao pomoćni župnik u sljedećim župama: Sv. Augustina u West Allisu (1968.-1974.), Sv. Ante u Sharonu (1974.) i Sv. Marija u Rankinu (1974.-1976.). Potom je župnik Župe Sv. Augustina u West Allisu (1976.-1986.) te Srca Isusova u Milwaukeeju (1986.-1989.). God. 1989. postaje župnikom u  Detroitu. Na ovoj župi gradi novu lijepu crkvu zajedno s novom dvoranom, župnom kućom i velikim prostorom za parkiranje, a nove župne zgrade premješta u bolji i sigurniji dio grada.  Župa dobiva novo ime: Sv. Lucija. Na njoj ostaje do 1997., kada je imenovan župnikom Sv. Josipa u Bethlehemu. 

Fra Nenad je obnašao službu vijećnika Kustodije (1976.-1979.) te predsjednika Hrvatskog kluba (Croatian Civic Club) u Milwaukeeju. God. 2000. fra Nenad je ponovno izabran za vijećnika Kustodije, a imenovan je za gvardijana Samostana sv. Ante u Chicagu, u travnju 2005. godine. Na toj službi ostaje do isteka mandata 2012. Od tada obavlja službu vikara samostana.  

 

 

Franjevci