Fra Lawrence (Francis) Frankovich
Fra Larry FrankovichFra Lawrence (ili, kako ga većina braće zovu, Fr. Larry) rođen je 28. studenog 1938. godine u Pittsburghu, PA.  U istom gradu je pohađao osnovnu i srednju školu.  Studij je pohađao u Westmontu, IL i Clevelandu, OH. U Franjevački red stupio je 1958. u Teutopolisu, IL. Teološki studij završio je u istom gradu god. 1966. te iste godine 9. siječnja biva zaređen za svećenika. Nakon svećenićkog ređenja Zajednica ga je postavila za voditelja duhovnih vježbi u franjevačkoj rezidenciji Kraljice mira u Beaver Fallsu (1966.-1969.). Fra Lovro je tih godina nastavio i postdiplomski studij na Notre Dame sveučilištu, IN, gdje je god. 1968. postigao naslov magistra telologije. Nakon toga je imenovan predsjednikom franjevačke rezidencije Sv. Franje u Gulf Breezeu (1969.-1970.). U to vrijeme predavao vjeronauk u obližnjoj srednjoj školi te služio na vojnoj bazi u Eglinu obavljajući pastoralnu službu za američku vojsku. Potom je pomoćni župnik u Župi Srca Isusova u Milwaukeeju (1970.-1977.). 

Tih godina boravka u Milwaukeeju, fra Lovro uspješno studira na poznatom isusovačkom sveučilištu Marquette, gdje je godine 1976. promaknut na čast doktora teologije. Sljedeće godine predavao je teologiju na tom sveučilištu. Potom djeluje kao župnik u Župi sv. Ante u Sharonu (1977.-1978.). Ponovno se zatim vraća akademskom radu, te od 1978. do 1985. predaje na Kansas Newman Collegeu u Wichiti, KA. Godine 1985. imenovan je župnikom u Župi Sv. Josipa u Bethlehemu, gdje uz pastoralne obveze predaje na dva učilišta: Allentown College of St. Frances de Sales i na Mary Immaculate Seminary. Godine 1994. Zajednica ga šalje za župnika u Župu Sv. Augustina u West Allisu. Tu ostaje do ljeta 1999. kada se vraća profesorskom radu.  Naime, te godine postao je profesorom teologije na St. Joseph’s Seminary u Yonkersu, N.Y. (službenom teološkom učilištu nadbiskupije New York).  U rujnu 2000. godine postao je župnikom župe sv. Augustina u West Allisu, a u rujnu 2006. imenovan je ponovno župnikom.   Fra Lawrence je zajedno s fra Častimirom Majićem uredio knjigu 50-obljetnica Hrvatske franjevačke kustodije Sv. obitelji (Chicago, 1976.). Objavljuje priloge u sljedećim časopisima: The Homiletic and Pastoral Review, Liturgy, The Priest i The Dunwoodie Review. Tri puta je bio biran u upravu Kustodije (1973.-1976., 1988.-1991. i 2000.-2003.)  

 

Franjevci