+Fra Jozo Čuić 
Fra CuicFra Jozo je rođen 27. srpnja 1947. u Bukovici kod Tomislavgrada. Osnovnu je školu pohađao u Posušju, a franjevačku gimnaziju u Visokom. Teologiju je studirao u Schwazu (Austrija) i Freiburgu (Njemačka), gdje je diplomirao 1974. Iste godine, u Freiburgu na 19. dan mjeseca svibnja, zaređen je za svećenika. Fra Jozo je u SAD stigao 19. rujna 1975. Odmah po dolasku studirao je engleski jezik u Chicagu i Washingtonu. U pastoral se uključuje god. 1976.: postaje župni pomoćnik u župi Sv. Marije u Steeltonu. Tu ostaje do 1980., kada ga Zajednica postavlja za pomoćnika u župi Sv. Jeronima u Chicagu. God. 1982. postaje župnikom hrvatske župe Sv. Jeronima u Detroitu i tu ostaje do 1989., kada je imenovan župnikom hrvatske župe Sv. Marije u Steeltonu. Na njoj, kao posljednji hrvatski župnik, ostaje do 1995. godine, kada biskup preuzima župu od franjevaca. Fra Jozo je bio biran dva puta u Vijeće Kustodije (1979.-1982. i 1993.-1997.). Godine 1995., fra Jozo je imenovan župnikom sv. Franje u Winsdoru, a od 2006. godine župnik je u Troy, Michigan, gdje ostaje do 2010. godine, kada postaje župnikom hrvatske župe Sv. Leopolda Mandića u Londonu, gdje je djelovao do svoje smrti 17. lipnja 2014.
Sprovodna sv. Misa održala se 24. lipnja 2014. u crkvi sv. Jeronima u Chicagu, a ukop na groblju Holy Sepulchre, gdje se inače pokapaju hrvatski franjevci u Americi.

 

 

Franjevci