Fra Theodore (Anthony) Benkovic
Fra BenkovicFra Theodore je rođen 27. prosinca 1916. u Steeltonu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Sjemenište je pohađao u Westmontu, IL, a u Franjevački red stupio 1935. godine u kući novicijata u Teutopolisu, IL. U iskrenoj želji da vidi Domovinu i nauči dobro hrvatski jezik, fra Theodore odlazi u Mostar 1938., gdje studira teologiju. Za svećenika je zaređen u Mostaru 29. lipnja 1941. Pastoralno djeluje u župi Sv. Petra i Pavla u Mostaru (1942.-1944.), a nakon toga boravi u franjevačkim rezidencijama u Sarajevu, Zagrebu i Rimu. U Ameriku se vraća 1945. te nastavlja svoj pastoralni rad u župi Sv. Augustina u West Allisu kao pomoćni župnik (1946.-1950.). Zatim je god. 1952. utemeljio župu sv. Ante u Monessenu, PA te njom upravljao do 1960.  Župnik župe Sv. Ćirila i Metoda u New Yorku bio je 1960.-1961., a nakon toga župe Sv. Jeronima u Chicagu (1967.-1969.). Također je župnik župe Presvetog Trojstva u Ambridgeu (1969.-1971.), Sv. Marije u Steeltonu (1972.-1976.), Sv. Josipa u Bethlehemu (1979.-1985.), a kao župni pomoćnik služio je u Steeltonu od 1991. do svog umirovljenja 1995. Fra Theodore je obavljao i druge važne dužnosti u Zajednici. Bio je na službi savjetnika Kustodije (1952.-1955. i 1967.-1970.).  Službu vikara Zajednice obavljao je dva puta (1950.-1952. i 1976.-1978.), predsjednika rezidencije Sv. Franje u Gulf Breezeu od 1961. do 1967., a rezidencije Kraljice mira u Beaver Fallsu u nekoliko navrata: 1971.-1972.,1978.-1979. i 1985.-1991. Fra Theodore je autor knjige The Tragedy of a Nation, An American Eye-witness Report.

Preminuo je u Franciscan Village u Lemontu u utorak, 12. siječnja 2010. Pokopan je na groblju Holy Sepulchre u petak, 15. siječnja. Počivao u miru Božjem.

 

 

Franjevci