Fra Bedenikovic Fra Stjepan Bedeniković 

Fra Stjepan je rođen 25. studenog 1953. u Kobiliću kod Karlovca. Osnovnu je školu pohađao  u Kamenskom kod Karlovca i  St. Louisu. U SAD je došao 17. lipnja 1966.  Srednju školu pohađao je u Oak Brooku, IL (St. Joseph’s Seminary). U Franjevački red stupio je god. 1981. u kući novicijata u Green Bayu, WI. Teologiju je studirao u Chicagu (Catholic Theological Union), gdje je postigao i magisterij iz teologije. Za svećenika je zaređen u župi Srca Isusova u Chicagu 10. svibnja 1985. godine. Fra Stjepan kao kao pomoćni župnik djeluje na hrvatskim župama Srednjeg Zapada: Sv. Augustina u West Allisu (1985.-1989.) i Srca Isusova u Chicagu (1989.-1994.). Od 1994. do 2000. bio je župnik hrvatske župe Srca Isusova u Milwaukeeju. Sredinom 2000. godine postao je župnik župe Srca Isusova u Chicagu Osim pastoralnih djelatnosti fra Stjepan je bio vijećnik Kustodije od 1988. do 1991. godine.

 

Franjevci