HRVATSKE ŽUPE U AMERICI I KANADI NA KOJIMA SU FRANJEVCI KUSTODIJE NEKOĆ DJELOVALI 

  ŽUPA PRESVETOG TROJSTVA U AMBRIDGEU, PENNSYLVANIA

            Hrvati u Ambridgeu kupili su crkvu od baptista 1929. godine, još dok nisu imali hrvatskog svećenika među sobom.  U početku su stoga za njih mise slavili mjesni američki svećenici.  Iste je godine u župu stigao hrvatski svećenik vlč. Rudolf Potočnik. On je međutim zbog teških uvjeta života ostao vrlo kratko, kao i franjevci trećoredci i potom konventualci koji su jedni za drugima preuzimali župu.  Konačno su 1932. župu preuzeli franjevci hrvatskog Komisarijata i tu su djelovali sve do zatvaranja župe 1994. godine.  Prvi župnik franjevac bio je fra Bono Andačić.  Nije imao župne kuće, pa je bio prisiljen živjeti po privatnim kućama.  Njegov nasljednik fra Franjo Čuturić izgradio je 1935. malu župnu kuću uz crkvu.  Kasniji su župnici još otplaćivali dug te se pripremali za izgradnju nove crkve. To je ostvareno za župnikovanja fra Serafina Vištice god. 1951. Izgradio je prostranu kamenu crkvu.  Župnik fra Steve Raich (1959.-1965.) proširio je tijesnu župnu kuću te kupio kuću za časne sestre Milosrdnice, koje su uskoro došle u župu.  One su poučavale djecu vjeronauk i obavljale kućne poslove.  Župnik fra Marko Kozina (1965.-1969.) moderno je uredio crkvu i preuredio crkvenu dvoranu.  Župa je zatvorena 1994. godine.  Razlozi su gotovo istovjetni s onima u drugim zatvorenim župama u Pennsylvaniji.  Tamošnji su biskupi, naime, odlučili više etničkih župa spojiti u jednu.  Vodili su se činjenicama da župljani gotovo isključivo govore engleskim jezikom, a da se broj župljana u etničkim župama drastično smanjio, jer u tim područjima više nema dovoljno posla, pa se mladi odseljavaju u druge gradove.  Ista je sudbina zadesila i hrvatsku župu u Ambridgeu.

            Na župi su od osnutka do zatvaranja djelovali sljedeći svećenici:

vlč. Rudolf Potočnik 1929.

fra Stanko Dujmović, trećoredac 1929.-1930.

fra Dobroslav Sorić, trećoredac 1930.-1931.

fra Venceslav Andras, OFM Conv. 1931.-1932.   

 

Godina

Župnik

Godina

Župni pomoćnik

1932-33

fra Bono Andačić

 

 

1933-34

fra Vladimir Luburić

 

 

1934-36

fra Franjo Čuturić

 

 

1936-43

fra Ferdinand Skoko

 

 

1943-45

fra Ljubo Čuvalo

 

 

1945-47

fra Franjo Čuturić

 

 

1947-50

fra Bono Bilandžić

 

 

1950-52

fra Serafin Vištica

1951-52

fra Kruno Pandžić

1952-55

fra Sivlije Grubišić

1954-60

fra Tugomir Soldo

1955-56

fra Patrick Cigić

 

 

1956-59

fra Ivo Sivrić

 

 

1959-65

fra Steve Raich

1959-61

fra Berto Dragićević

 

 

1964-65

fra Bruno Raspudić

1965-69

fra Marko Kozina

1965-74

fra Kvirin Vasilj

1969-71

fra Božidar Benković

 

 

1971-73

fra Silvije Grubišić

 

 

1973-79

fra Zoran Ostojić

1972-76

fra Božidar Benković

1979-82

fra Pavao Maslać

 

 

 

 

 

 

1985-89

fra Vincent Cvitković

 

 

1989-94

fra Robert Galinac

 

 

  Povratak na stranicu kazala župa

  ŽUPA SVETOG ANTE U MONESSENU, PENNSYLVANIA

            Fra Božidar Benković, koji je u Monessen došao 1952. i započeo djelovati među tamošnjim Hrvatima, u početku je stanovao kod slovačkog svećenika i u slovačkoj crkvi slavio svete mise.  Ipak, već od rujna 1952., pa sve do 1957., djelovao je u poljskoj crkvi.  A 1954. nabavljena je župna kuća za hrvatskog svećenika.  Sljedeće godine fra Božidar je kupio zemljište na kojem je 1957. izgrađena crkva.  Posvećena je 1958.  Isti je župnik kupio i novi župni stan u blizini crkve.  Njegov nasljednik fra Predrag Kordić (1960.- 1971.) sazidao je novu crkvu u obliku križa iznad prve crkve, a staru crkvu pretvorio u dvoranu.  Malobrojne hrvatske obitelji u sljedećim su godinama morale isplaćivati veliki dug.  Župa je zatvorena 1991. godine zbog istog razloga kao i Ambridge: biskupi su u Pennsylvaniji odlučili spajati etničke župe.

            Na župi su djelovali sljedeći svećenici:

Fra Božidar Benković     1952.-1960.

Fra Predrag Kordić 1960.-1971.

Fra Steve Raich 1971.-1979.

Fra Bruno Raspudić 1979.-1991. 

 


  ŽUPA SV. MARIJE U STEELTONU, PENNSYLVANIA

            Već krajem 19. stoljeća u Steeltonu živi brojna hrvatska zajednica.  Prvoga hrvatskog župnika dobili su 1898.  Bio je to vlč. Dobroslav Božić.  Iste su godine kupili staru protestantsku crkvu te u njoj započeli slaviti svete mise.  Za župnika vlč. Antona Žuvića sagrađena je vrlo lijepa nova crkva i posvećena Marijinu uznesenju (1917.). Nakon njegova odlaska iz župe (1919.) brigu o Hrvatima u Steeltonu preuzimaju franjevci hrvatskog Komisarijata.  Pod vodstvom fra Ireneja Petrička godine 1927. sagrađena je velika školska zgrada.  Njegov nasljednik fra Ambro Mišetić otplaćivao je veliki dug, a 1948. podigao je sestarsku kuću.  Iz te župe potječu trojica franjevaca hrvatske Kustodije: fra Božidar Benković, fra Jerko Kućan i fra Robert Galinac.

            Župa je prestala postojati 1995. godine, jer je mjesni biskup ujedinio nekoliko etničkih župa.  Dokidanje hrvatske župe izazvalo je buru negodovanja kod Hrvata, koji do danas mirno prosvjeduju zbog načina na koji je biskup izveo ovaj čin.

            Na župi su djelovali sljedeći svećenici:

vlč. Dobroslav Božić 1898.-1900.

fra Gaudencije Gorše 1900.-1902.

vlč. Franjo Ažbe         1902.-1909.

vlč. Ilija Gušić            1909.-1911.

vlč. Joseph Petrovitz          1911.

vlč. Anton Žuvić 1911.-1919.

 

Godina

Župnik

Godina

Župni pomoćnik

1919-26

fra Ambrozije Širca

 

 

1926-37

fra Irenej Petričak

1929.

fra Špiro Andrijanić

1937-50

fra Ambro Mišetić

1938-41

fra Silvije Grubišić

 

 

1941-49

fra Charles Pleše

 

 

1944-46

fra Steve Raich

 

 

1949-50

fra Bono Bilandžić

1950-53

fra Charles Pleše

1949-50

fra Patrick Cigić

 

 

1952-53

fra Serafin Vištica

1953-57

fra Steve  Raich

1953-68

fra Vilim Primorac

1957-61

fra Silvije Grubišić

1954.

fra Dominik Ćorić

 

 

1954-55

fra Roko Romac

1961-72

fra Jerko Kućan 

1968-71

fra Zvonimir Kutleša

 

 

1971.

fra Vincent Cvitković

1972-75

fra Božidar Benković

1971-76

fra Ilija Puljić

1975-79

fra Silvije Grubišić

1976-80

fra Jozo Čuić

1979-82

fra Jerko Kućan

1980-82

fra Jozo Grubišić

1982-85

fra Steve Raich

1984-85

fra Stjepan Pandžić

1985-88

fra Jozo Abramović

 

 

1988-89

fra Slavko Soldo

 

 

1989-95

fra Jozo Čuić

1991-95

fra Boško Benković

 

  Povratak na stranicu kazala župa

  ŽUPA SVETE MARIJE U RANKINU, PENNSYLVANIA

            Župu je osnovao vlč. Mato Matina, svećenik Zagrebačke nadbiskupije, 1902. godine. Sa župljanima je uskoro započeo gradnju crkve, koja je dovršena i posvećena 1904.  Kroz gotovo 50 godina (1911.-1959.) župu je vodio vlč. Bosiljko Bekavac.  Nakon njega župnici su bili dvojica svećenika biskupije Pittsburgh.  Godine 1926. na župu su došle časne sestre Kćeri Božje ljubavi iz Sarajeva.  Konačno je 1968. župa predana na upravu franjevcima hrvatske Kustodije.  Župom je od tada do zatvaranja upravljao fra Miron Lasić.  Župa je prestala radom 1994. godine.  Razlog je isti kao i za tri naprijed navedene župe u Pennsylvaniji. 

            Na župi su djelovali sljedeći svećenici: 

vlč. Mato Matina 1903.-1905.

vlč. Franjo Glojnarić 1905.-1911.

vlč. Bosiljko Bekavac 1911.-1959.

vlč. Charles Georgevich 1950.- 1960

vlč. Albert Goralka ? -1968.

fra Miron Lasić 1968.-1994.

            Župni pomoćnici bili su: fra Miron Lasić (1949.-1956.), 

fra Ivo Sivrić (1956.), fra Karlo Zovko (1969.-1974.) i fra Josip Galić (1974.-1978).

 

ŽUPA SV. ANTE U SHARONU, PENNSYLVANIA

            S utemeljenjem ove župe bilo je mnogo problema.  Prvu su crkvu, izgrađenu 1915., naime, preuzeli svećenici “neovisne” Hrvatske crkve. Stoga je većina župljana okrenula leđa toj crkvi, pa je bila zatvorena 1917.  Katolički svećenici, najprije vlč. Čančarević (1917.), pa potom fra Leon Medić (1918.) služili su kroz kratko vrijeme mise u mađarskoj crkvi.  Fra Leon je opet došao u Sharon 1924. te su Hrvati iznajmljivali mađarsku crkvu za svoje obrede.  Konačno 1925. bi kupljeno zemljište na uglu ulica Idaho i Sherman te tu započe izgradnja nove crkve.  Nažalost, nova je crkva bila kratka vijeka: izgorjela je do temelja 1928.  Hrvati već 1929. otkupe “nezavisnu” crkvu i groblje na Market ulici.  Župa se ponovno razdijeli 1930. po pitanju izgradnje nove crkve: većina je bila da se gradi na temeljima spaljene crkve, dok je mali broj zahtijevao da se gradi na mjestu “neovisne” crkve.  Župnik fra Anzelmo Slišković započe sa župljanima izgradnju crkve 1934. na temeljima stare izgorjele crkve.  Gradnja je dovršena 1938. te crkva posvećena.  Godine 1940. izgrađena je i nova župna kuća. Sestre Kćeri Božje ljubavi došle su u župu 1947., a kad je 1960. otvorena škola bile su prve učiteljice. Gradnju škole 1959./1960. vodio je župnik fra Zoran Ostojić.  Za školu je 1962. kupljeno prostrano igralište.  Crkva je temeljito obnovljena 1964.

            Od 1924. do 1996. u župi je kršteno 1827 djece, umrle su 1104 osobe, a vjenčano 658 bračnih parova. Prvu je pričest primilo 1105 djece, a krizmane su 1074 osobe.  Mise se danas slave isključivo na engleskom jeziku.

            Od utemeljenja župe do danas u ovoj su župi djelovali sljedeći svećenici: 

 

Godina

 

Župnik

 

Godina

 

Župni pomoćnik

1924-29

fra Leon Medić

 

 

1929-31

fra Špiro Andrijanić

 

 

1931-47

fra Anzelmo Slišković

 

 

1947-49

fra Franjo Čuturić

 

 

1949-58

fra David Zrno

1951-52

fra Ivo Sivrić

 

 

1952-54

fra Jerko Kućan

 

 

1954-55

fra Patrik Cigić

 

 

1955-58

fra Roko Romac

1958-72

fra Zoran Ostojić

1958-59

fra Berto Dragićević

 

 

1959-61

fra Gracijan Raspudić

 

 

1961-68

fra Eugen Petrović

 

 

1969-71

fra Vincent Cvitković

 

 

1970-71

fra Vlado Mišetić

 

 

1971.

fra Robert Galinac

 

 

1971-74

fra Vincent Cvitković

1972-73

fra Bruno Raspudić

 

 

1973-77

fra Jerko Kućan

1974.

fra Nenad Galić

1977-78

fra Lawrence Franković

 

 

1978-81

fra Robert Galinac

1978-80

fra Jozo Grubišić

1981-82

fra Silvije Grubišić

 

 

1982-84

fra Ilija Puljić

 

 

1984-87

fra Gregory Furjanić

 

 

1987-89

fra Robert Galinac

 

 

1989-93

fra Vincent Cvitković

 

 

1993-95

don Daniel Kreszinski

 

 

1995-2003

fra Mate Ruyechan

 

 

  Povratak na stranicu kazala župa

  ŽUPA SV. JOSIPA U BETHLEHEMU, PENNSYLVANIA

            Župa sv. Josipa u Bethlehemu razlikuje se od svih ostalih župa koje spominjemo u ovome pregledu: od početka, naime, župnici tu vode pastoralnu skrb za vindiške Slovence te tek za neznatan broj Hrvata.  U početku su župu i vodili slovenski franjevci, sve do 1937., a u crkvu su s Vindišima išli i malobrojni Hrvati.  Od 1937. do danas župu vode franjevci Hrvati.  Prvi župnik bio je fra Anselm Murn, član zajedničkoga Franjevačkog komisarijata Sv. Križa.  On je u župnu zajednicu došao 1913., te sa župljanima od 1914. do 1917. podigao impozantnu kamenu crkvu sv. Josipa.  Nakon fra Anselma, župnici su bili još dvojica slovenskih franjevaca, koji su u Domovini bili članovi Zagrebačke franjevačke provincije, a u Americi članovi Komisarijata.  Prvi župnik Hrvat bio je fra Irenej Petričak, koji je uspio otplatiti golemi dug.  On je izvrsno naučio vindiško narječje slovenskog jezika i za nj sastavio rječnik i gramatiku.

            Od 1913. do 1996. u župi je kršteno 3565 djece, preminulo 1477 osoba, vjenčana 1293 para, krizmano 2323 djece, a prvu je pričest primilo 1154 djece. Kako su i Slovenci zaboravili svoj vindiški jezik, a Hrvata svakako ima premalo, mise se i obredi slave isključivo na engleskom jeziku.

            Na župi su djelovali sljedeći svećenici: 

 

Godina

 

Župnik

 

Godina

 

Župni pomoćnik

1913-21

fra Anselm Murn

 

 

1921-23

fra Jeronim Knoblehar

 

 

1923-29

fra Clement Veren

1926-28

fra Leo Novitt

1929-37

fra Egidije Horvath

 

 

1937-50

fra Irenej Petričak

1941-46

fra Leo Novitt

 

 

1946-50

fra Joseph Cagran

1950-71

fra Slavko Luburić

1950-54

fra Patrick Cigić

 

 

1954-61

fra Jerko Kućan

 

 

1961-71

fra Josip Abramović

1971-79

fra Josip Abramović

1971-73

fra Franjo Radišić

 

 

1974-76

fra Vincent Cvitković

1979-85

fra Božidar Benković

 

 

1985-94

fra Lawrence Franković

 

 

1994-97

fra Robert Galinac

 

 

1997-2003

fra Nenad Galić

 

 

             Ovome pregledu župa u Americi treba nadodati da je fra Ljubo Čuvalo, hercegovački franjevac i član Komisarijata, 7 godina djelovao kao župnik u hrvatskoj župi u Portlandu (1936.-1943.).  Također su i neki drugi franjevci članovi Kustodije djelovali povremeno na nekim hrvatskim i američkim župama, koje se ovdje ne navode. O tome više vidi u pregledu pojedinih svećenika u ovoj knjizi. 

ŽUPA UZNESENJA MARIJINA U THUNDER BAYU, ONTARIO

            Povremeno su u ovo daleko i hladno područje hrvatski franjevci kao misionari dolazili još prije Drugoga svjetskog rata (tako, primjerice, fra Zvonko Mandurić tijekom 1929. i 1930.).  Ipak prvi hrvatski svećenik koji je tu stalno djelovao bio je vlč. Julije Balog, koji 1974. uspije dobiti hrvatsku misiju.  Svete mise služio je u crkvi sv. Andrije, a stanovao u prostorijama župnog ureda. Vlč. Balog se međutim već 1975. vratio u Čile (odakle je 1968. i došao u Kanadu), pa su misiju preuzeli franjevci hrvatske franjevačke Kustodije.  Pod vodstvom župnika fra Ilije Puljića zajednica je 1979. kupila pentekostalsku crkvu, a zatim je izgrađen župni stan te dvorana sa 150 mjesta. Kustodija je ovu misiju morala napustiti, pa je 1980. pastoralnu skrb preuzeo fra Dominik Tomić, franjevac provincije Presvetog Otkupitelja.  Dakle, Kustodija se brinula za ovu misiju od 1975. do 1980.  U hrvatskoj misiji (od 1995. župi) od 1974. do 1996. kršteno je 138 djece, preminule su 52 osobe, vjenčano 47 parova, krizmano 77 osoba, a prvu je pričest primilo 34 djece.  Svete mise slave se na hrvatskom i engleskom jeziku. 

            Na ovoj misiji djelovali su sljedeći svećenici: 

vlč. Julije Balog 1974.-1975.

fra Vitomir Naletilić 1975.

fra Ljubo Krasić 1975.

fra Ivan Bradvica 1976.

fra Ilija Puljić   1976.-1980.

fra Dominik Tomić 1980.-1996.

vlč. Franjo Višaticki 1996.-

 

Back To Top

Kazalo djelatnosti.............................................Index