ŽUPA SV. JERONIMA U DETROITU / SV. LUCIJE U TROYU, MICHIGAN

            Iako su Hrvati Detroitu - tamo privučeni mogućnošću zaposlenja u jakoj automobilskoj industriji - još početkom 20. stoljeća željeli imati svoju hrvatsku župu, želja im se ostvarila tek 1923. godine, kad je u Detroit došao hrvatski svećenik vlč. Oskar Šuster.  U početku je mise slavio u drugim crkvama, a onda su Hrvati 1924. kupili englesku crkvu sa župnom kućom u Melbourne ulici.  Nosila je naslov sv. Jeronima. Crkva je uskoro bila preuređena i svečano blagoslovljena 1925.  Kako su se Hrvati 1950-tih godina počeli odseljavati iz toga dijela grada, Šusterov pomoćnik vlč. Viktor Štefanac sa župljanima izgradi 1955. novu hrvatsku crkvu u sjevernom dijelu grada.  Bila je vrlo lijepo uređena, a u njoj su se - među ostalim - nalazila i umjetnička djela velikoga hrvatskog kipara Ivana Meštrovića.  Ta je crkva služila Hrvatima sve do 1996. godine.  U međuvremenu je, godine 1976., župa povjerena Kustodiji hrvatskih franjevaca.

            U 1980-tim godinama opet je i taj dio grada ostao bez Hrvata, pa se počelo razmišljati o izgradnji nove crkve na prikladnijem mjestu. Tu je ideju proveo u djelo župnik fra Josip Nenad Galić u najnovije vrijeme.  Godine 1995./96. - dijelom od prodaje stare crkve sv. Jeronima, crkvene dvorane i župne kuće, dijelom od darova župljana te uz obilnu donaciju gđe Lucille Drazick Prepolec - izgrađena je vrlo lijepa crkva, župna kuća i velika župna dvorana.  To je danas vjerojatno najljepši crkveni hrvatski kompleks u čitavoj Americi.  Dugove tek treba isplatiti.

            Od 1923. do 1995. u ovoj je župi kršteno 2630 djece, umrle su 1604 osobe, vjenčano 975 parova, krizmane 973 osobe, dok je prvu pričest primilo 904 djece.  U župi se ravnomjerno koristi i hrvatski i engleski jezik.

            Od početka do danas na župi su djelovali slijedeći župnici:

vlč. Oskar Šuster           1923.-1960.                        

vlč. Stephen Malarić       1960.-1976.                     

fra Ante Čuvalo               1976

fra Anthony Dukić           1976.-1978.              

fra Vincent Cvitković        1978.-1982.

fra Jozo Čuić             1982.-1989

fra Nenad Galić         1989.-1997.

fra Slaven Mijatović     1997.- 2000.

Fra Marko Puljić 2000 -2001

fra Nikola Pašalić  2001-2006

Fra Jozo Ćuić 2006-

             Kao župni pomoćnici djelovali su: vlč. Dragutin Kamber (1952.-1954.), vlč. Viktor Štefanac (1954.-?), fra Ante Čuvalo (1972.-1976.), fra Vilim Primorac (1976.-1979.), Fra Šimun Šito Čorić (1979-1980), a osim toga tu su kroz kraće ili duže vrijeme djelovali svećenici: George Rozman, Edward T. Walling, Viktor Rogulj, Arthur Linz, Rudolf Hrašćanec, Robert Burke, Zvonko Radošević i Dayton Gnau.    

Natrag na KAZALO

ŽUPA PRESVETOG SRCA ISUSOVA U MILWAUKEEJU, WISCONSIN

            Ovu je župu utemeljio fra Placid Belavić 1917. godine. Sa župljanima je iste godine kupio luteransku crkvu na Sedmoj ulici i Galena. Iste je godine zbog trzavica sa župljanima fra Placid napustio ovu župu.  Vlč. Dragutin Jesih uspio je 1927. u župu dovesti hrvatske sestre franjevke iz Lemonta.  Iste su godine sestre započele sa školom, koja je nažalost bila zatvorena nakon tri godine zbog velike gospodarske krize. Od 1930. župa je bila povjerena hrvatskim franjevcima iz Komisarijata.  Prvi je župnik bio fra Ambro Mišetić.  Kako su se Hrvati u 5. desetljeću počeli naglo odseljavati iz toga dijela grada, župnik fra Ljubo Čuvalo kupio je sa župljanima zemljište za izgradnju nove crkve na North 49. ulici.  Godine 1948. započeo je novi župnik fra Silvije Grubišić s gradnjom nove crkve, koja je bila dovršena 1949., a svečano blagoslovljena 1950. godine.  Do 1953. bili su isplaćeni svi dugovi.  Godine 1954. u župu su opet došle časne sestre, ovaj put Kćeri Božje ljubavi iz Akrona.  Do 1957. izgrađena je župna dvorana i škola.  Školu su sestre vodile do 1993., kada je zbog malog broja učenika zatvorena. Otada se zgrada iznajmljuje privatnoj školi.  S vremenom su i brojni okolni katolici ne-Hrvati postali članovima župne zajednice (uglavnom zbog župne škole u koju su im išla djeca), ali je hrvatski element u župi do danas ostao dominantan.

            Od 1917. do 1995. u župi je kršteno 2998 djece, umrlo je 1768 osoba, vjenčano 1017 parova, krizmano 635 osoba, dok je prvu pričest primilo 698 djece.

            Na župi su se od početka do danas izmijenili slijedeći svećenici.

1917. fra Placid Belavić

1917.-1918.  vlč. Josip Sorić

1918.  vlč. Dragutin Jesih

1918.-1921.  vlč. Jakov Černe

1921.-1922.  vlč. Anton Sojar

1922.-1930. vlč. Dragutin Jesih 

 

 

Godina

 

Župnik

 

Godina

 

Župni pomoćnik

1930-37

fra Ambro Mišetić

 

 

1937-43

fra Filip Šeparović

1938 - ?

fra Hugolin Feysz

1943-46

fra Kornelije Ravlić

 

 

1946-49

fra Ljubo Čuvalo

 

 

1949-50

fra Silvije Grubišić

 o. 1950.

fra Emanuel Rajić

1950-55

fra Zvonko Mandurić

1950-55

fra Bono Bilandžić

1955-61

fra Vendelin Vasilj

1955-59

fra Ambroz Budimir

 

 

1959-62

fra Marko Kozina

1961-67

fra Ferdinand Skoko

1962-64

fra Charles Pleše

 

 

1964-70

fra Pavao Maslać

1967-79

fra Častimir Majić

1970-77

fra Lawrence Franković

 

 

1977-78

fra Jerko Kućan

1979-82

fra Josip Abramović

 

 

1982-85

fra Ferdinand Skoko

1984-85

fra Ilija Puljić

1985-86

fra Ilija Puljić

1985-86

fra Jerko Kućan

1986-89

fra Nenad Galić

1986-87

fra Robert Galinac

1989.

fra Stjepan Bedeniković

 

 

1989-94

fra Marko Puljić

 

 

1994-2000 

fra Stjepan Bedeniković

 

 

2000-2012 Fra Pavo Maslać 2009-12 Fra Stipe Renić
2013- Fra Ivan Strmečki    

 

ŽUPA SV. ĆIRILA I METODA U NEW YORKU

            Još 1910. hrvatski franjevac fra Ambrozije Širca bezuspješno pokušava uspostaviti hrvatsku župu u New Yorku. Stoga od 1910. djeluje u Hobokenu, s druge strane rijeke Hudsona: tada započinje voditi i župne matice.  Hrvatsku župu u New Yorku osnovao je fra Irenej Petričak 1913. godine.  Najprije je iznajmio crkvu na 10. aveniji, koju je onda 1914. sa župljanima kupio novi župnik fra Ambrozije Širca.  Ta je malena i neugledna crkva na 11. aveniji (West) i 50. ulici služila Hrvatima punih 60 godina.  Fra Ambrozija opet naslijedi fra Irenej, koji je dao ispod crkve izdupsti dvoranu. Ta je dvorana služila tek malo manje godina od crkve.  U župu su 1931. došle časne sestre Kćeri Božje ljubavi iz Rankina.  Naslijedile su ih sestre franjevke 1971.  Zbog skučenosti prostora Hrvati najprije kroz nekoliko godina u vlastite svrhe koriste župnu dvoranu obližnje crkve sv. Rafaela (na 40. ulici i 10. aveniji) - počev od 1971.  Taj je prostor iste godine bio darovan od Nadbiskupije, preuređen te preimenovan u Hrvatski centar “Sv. Nikola Tavelić”.  Uskoro Hrvati počeše slaviti i jednu nedjeljnu misu u prostranoj crkvi sv. Rafaela.  Konačno 1974. godine preseliše iz stare crkvice u novu prostranu crkvu 10 blokova dalje.  U sljedećim godinama uslijedilo je uređenje posve zapuštenih i propalih crkvenih i kućnih prostorija.  Do godine 1977. prostorije su toliko uređene da su mogle služiti svojoj svrsi.  Iste je godine svečano proslavljena obnova crkve: misno je slavlje, uz procesiju kroz grad, predvodio njujorški nadbiskup kard. Cooke.  Voditelj obnove bio je župnik fra Mladen Čuvalo. Nakon 1977. - pod vodstvom fra Mladena i njegovih nasljednika - uslijedili su i brojni drugi radovi, kako na crkvi, tako na kući, popravljani su krovovi, osuvremenjeno grijanje itd.  Godine 1973. kupljen je i lijepi komad zemlje na Boonton aveniji u New Jerseyju, koji je poslije uspješno uređen. Na toj Hrvatskoj zemlji do danas se održavaju različiti piknici, turniri i sl. Za župnikovanja fra Slavka Solde poduzeta je obnova prostrane dvorane ispod crkve. Radovi su počeli 1993., a konačno završeni 1999. godine, za župnika fra Marka Puljića. Dopunska Hrvatska škola djeluje od 1974. do danas.  Župni radio program postoji od 1974. do danas.  Obredi se još uvijek održavaju gotovo isključivo na hrvatskom jeziku.

            Od 1910. - od kada se vode podatci - do 1995. u župi je kršteno 5213 djece, umrlo je 1048 osoba, vjenčana 2183 para, krizmane 1336 osobe, a prvu je pričest primilo 1099 djece.

            Od početka župe - nakon što je neko vrijeme među Hrvatima u New Jerseyju i New Yorku djelovao fra Ambrozije Širca (1910.-1912.) - do danas na ovoj su župi djelovali sljedeći svećenici: 

 

Godina

 

Župnik

 

Godina

 

Župni pomoćnik

1913-14

fra Irenej Petričak

1913.

fra Plecid Belavić

1914-16

fra Ambrozije Širca

1914-16

fra Irenej Petričak

1916-26

fra Irenej Petričak

1922.

fra Bono Andačić

1926-33

fra Franjo Čuturić

 

 

1933-36

fra Bono Andačić

 

 

1936-50

fra Zvonko Mandurić

1949-53

fra Steve Raich

1950-60

fra Anzelmo Slišković

 

 

 

 

1952-56

fra Ivo Sivrić

 

 

1956-57

fra Miron Lasić

 

 

1957-58

fra Kruno Pandžić

 

 

1958-59

fra Roko Romac

 

 

1959-63

fra Bruno Raspudić

1960-61

fra Božidar Benković

 

 

1961-62

fra Patrik Cigić

 

 

1962-64

fra Zvonko Mandurić

1963-67

fra Častimir Majić

1964-68

fra Silvije Grubišić

1967-68

fra Vitomir Naletilić

1968-72

fra Vitomir Naletilić

1968-72

fra Mladen Čuvalo

1972-79

fra Mladen Čuvalo

1971-75

fra Leon Galić

 

 

1972-73

fra Charles Pleše

 

 

1973-74

fra Hrvoslav Ban

 

 

1973-80

fra Rafo Romić

 

 

1974-75

fra Karlo Zovko

 

 

1974-75

fra Ljubo Krasić

 

 

1975-77

fra Slavko Soldo

 

 

1975-76

fra Ivan Bradvica

 

 

1977-78

fra Drago Tolj

 

 

1978-80

fra Šimun Ćorić

 

 

1978-81

fra Hrvoslav Ban

1979-86

fra Slavko Soldo

1980-82

fra Svetozar Kraljević

 

 

1982-84

fra Stjepan Pandžić

 

 

1983-89

fra Marko Puljić

 

 

1984-88

fra Stipe Pervan

1986-89

fra Ilija Puljić

1988-89

fra Miro Grubišić

1989-94

fra Slavko Soldo

1989-90

fra Jozo Grubišić

 

 

1989-91

fra Veselko Kvesić

 

 

1991.

fra Miro Grubišić

 

 

1991-98

fra Steve Raich        

 

 

1992-94

fra Ivan Prusina

 

 

1993-95

fra Jozo Grbeš

1994-2000

fra Marko Puljić

1994-95  

fra Robert Kiš

 

 

1995-98

fra Valentin Vukoja   

 

 

1998-2001 

fra Robert Jolić

2000-03

fra Slaven Mijatović

2001-03

fra Ivica Majstorović   

2003-06 fra Ivica Majstorović  2003-05 fra Ante Bekavac
2006- fra Nikola Pašalić 2005-09 fra Stipe Renić

 Natrag na kazalo župa                                  Nastavak

 

Kazalo djelatnosti.............................................Index